Na Chrzest - Jubiler Kozłowski Bielsko-Biała

Login

Register

Login

Register

Niechaj w każdej życia dobie
strzeże dróg Twych ręka Boga.
A przez całe życie Twoje
Niechaj płyną szczęścia zdroje.

Zosi

Matka Chrzestna

Bielsko-Biała, 14.05.2019


Adasiowi

Na pamiątkę
Chrztu Świętego

Matka Chrzestna

Bielsko-Biała, 14.05.2019


Wielu łask Bożych
w dniu Chrztu Świętego

Adasiowi

Matka Chrzestna

Bielsko-Biała, 14.05.2019


Dziś radość dla Ciebie
niesłychana bo idziesz
z miłością na spotkanie Pana.
Pamiętaj, że on Cię usłyszy
czy modlisz się głośno czy w ciszy.

Adasiowi

W Dniu Chrztu Świętego
wszystkiego najlepszego

życzy
Matka Chrzestna

Bielsko-Biała, 14.05.2019


W dniu Chrztu Świętego
Stałeś się częścią świata Bożego
I odtąd zawsze Anieli w niebie
We dnie i w nocy strzec będą Ciebie.

Adasiowi

Na pamiątkę Chrztu Świętego

Matka Chrzestna

Bielsko-Biała, 14.05.2019


Niechaj Bóg Cię błogosławi,
Niech przy Tobie zawsze trwa,
Niechaj będzie Bożym dziełem
Każda chwila Twa.

Adasiowi

Z okazji Chrztu Świętego
z najlepszymi życzeniami

Matka Chrzestna

Bielsko-Biała, 14.05.2019


W pielgrzymce życia Swojego
Niech Cię zawsze Pan Bóg broni
I mocą Chrztu Świętego
Od pokus i złego chroni.
Kochaj rodziców swoich,
By pociechę z Ciebie mieli
I pomnij, że Bóg w Niebie
Zawsze patrzy na Ciebie.

Adasiowi

W Dniu Chrztu Świętego
wszystkiego najlepszego

życzy

Matka Chrzestna

Bielsko-Biała, 14.05.2019


Na pamiątkę
Chrztu Świętego

Adasiowi

Matka Chrzestna

Bielsko-Biała, 14.05.2019


Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego.

Na pamiątkę
Chrztu Świętego

Adasiowi

Matka Chrzestna

Bielsko-Biała, 14.05.2019


Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.

Na pamiątkę
Chrztu Świętego

Adasiowi

Matka Chrzestna

Bielsko-Biała, 14.05.2019


Ukochane chrzestne dziecię,
Gdy chcesz szczęście mieć na świecie,
Gdy Cię minąć ma zła droga,
nade wszystko miłuj Boga.
Kochaj swoich rodzicieli,
By pociechę z Ciebie mieli.
Ale pomnij, że Bóg w niebie
Ma w opiece ciągłej Ciebie.

Na pamiątkę
Chrztu Świętego

Adasiowi

Matka Chrzestna

Bielsko-Biała, 14.05.2019


“Być może dla świata
jesteś tylko człowiekiem,
ale dla niektórych ludzi
jesteś całym światem”

W dniu Chrztu Świętego

Adasiowi

Matka Chrzestna

Bielsko-Biała, 14.05.2019


Serce tak ciche,
jak wiatr z muszelki
daj mi, o Panie – Boże mój wielki.
Daj mi też święte rączki i nóżki,
żeby trzymały się Twojej dróżki.

Na pamiątkę
Chrztu Świętego

Adasiowi

Matka Chrzestna

Bielsko-Biała, 14.05.2019


Żyj tak aby każdy dzień mógł być ostatnim dniem Twojego życia
i pamiętaj, że dokądkolwiek pójdziesz będę zawsze przy Tobie aby Cię chronić.

W dniu Chrztu Świętego

Adasiowi

Matka Chrzestna

Bielsko-Biała, 14.05.2019


Najmilsza sercu Boża dziecino!
W dniu tak pięknym i radosnym,
niczym kwiat w promieniach wiosny,
życzę Ci miłości, szczęścia, pomyślności
i to, o czym zamarzysz, by się spełniło,
i to, co pokochasz, by Twoim było.

Na pamiątkę
Chrztu Świętego

Adasiowi

Matka Chrzestna

Bielsko-Biała, 14.05.2019


Będąc małym dzieckiem,
kochaj Boga całym sercem,
a On zawsze, dniem i nocą,
będzie służył Ci pomocą.

W dniu
Chrztu Świętego

Adasiowi

Matka Chrzestna

Bielsko-Biała, 14.05.2019


Niechaj przyszłość Twoja
będzie tak miła i błoga,
jak wiosny poranek
i słoneczny dzień.
Twojego życia szczęśliwa droga
niech nie zna co to chmurka,
co to smutku cień.

W dniu Chrztu Świętego

Adasiowi

Matka Chrzestna

Bielsko-Biała, 14.05.2019


Wielu łask Bożych
i nieustającej opieki aniołów

Z okazji Chrztu Świętego

Adasiowi

Matka Chrzestna

Bielsko-Biała, 14.05.2019


Niech Ci z nieba Bóg uchyli jak najlepszej doli,
Niech omija Cię to wszystko, co smuci i boli.

Z okazji Chrztu Świętego

Adasiowi

Matka Chrzestna

Bielsko-Biała, 14.05.2019


Rośnij w siłę w Chrystusie Panu,
a zła się nie lękaj,
miłość Boża Cię ochroni.

Adasiowi

Matka Chrzestna

Bielsko-Biała, 14.05.2019


Niech miłość Boża
będzie dla Ciebie
drogowskazem,
a Twoje serduszko
pozostanie ufne i czyste.

W dniu Chrztu Świętego

Adasiowi

Matka Chrzestna

Bielsko-Biała, 14.05.2019


Niech błogosławi Ci Duch Święty,
rośnij w siłę w Chrystusie Panu.

Adasiowi

Matka Chrzestna

Bielsko-Biała, 14.05.2019


Z okazji Chrztu Świętego życzę Ci,
abyś w swoim życiu zaznał
dużo szczęścia i Łask Bożych.
Abyś rósł silny i zdrowy
na pociechę swoich Rodziców i Dziadków.

Adasiowi

Matka Chrzestna

Bielsko-Biała, 14.05.2019


Tobie, który wypełniłeś dom,
swym płaczem i radosnym gwarem,
życzę beztroskiego i zdrowego dzieciństwa.
Aby każda łza, która po Twym policzku spłynie, była łzą szczęścia,
a uśmiech Twój zjednywał wszystkie wokół serca.

W tak ważnym dniu, życzy Ci

Matka Chrzestna

Bielsko-Biała, 14.05.2019


Błogosławieństwa Bożego
oraz obfitych Łask Bożych

W tak ważnym dniu, życzy Ci

Matka Chrzestna

Bielsko-Biała, 14.05.2019


Bądź pełny wiary i nadziei,
a miłość Boża niech wypełni
Twoje serce.

Adasiowi

Matka Chrzestna

Bielsko-Biała, 14.05.2019


Kochaj swoich rodzicieli,
by pociechę z Ciebie mieli,
ale pomnij, że Bóg w Niebie,
ma w opiece zawsze Ciebie.

Adasiowi

Matka Chrzestna

Bielsko-Biała, 14.05.2019


Chrzest dziś sprawił, że stałeś się
Ukochanym dzieckiem Boga.
Jego łaskę otrzymałeś,
z nią jest prosta każda droga.
Ufaj Bogu nie pytając,
co on w zamian dać Ci może.
Swoje serce mu oddając wiesz,
że zawsze Ci pomoże.

Adasiowi

Matka Chrzestna

Bielsko-Biała, 14.05.2019


Chrzest dziś sprawił, że stałeś się
Ukochanym dzieckiem Boga.
Jego łaskę otrzymałeś,
z nią jest prosta każda droga.
Ufaj Bogu nie pytając,
co on w zamian dać Ci może.
Swoje serce mu oddając wiesz,
że zawsze Ci pomoże.

Adasiowi

Matka Chrzestna

Bielsko-Biała, 14.05.2019


O Maryjo- to Twe dziecko,
Bądź Mu Matką i Ucieczką.
Ty je ratuj, broń i strzeż,
Bo Ty możesz, jeśli chcesz.

Adasiowi

Matka Chrzestna

Bielsko-Biała, 14.05.2019


Dzisiaj Jasiu zostałeś ochrzczony,
Panu Bogu w Ofierze Miłości złożony.
Niech Twoje serduszko zabije w radości,
Bo od tej chwili Pan Jezus w nim gości.

Matka Chrzestna

Bielsko-Biała, 14.05.2019


Niech Cię zawsze Pan Bóg broni,
od pokus i złego chroni

Adasiowi

z życzeniami zdrowia, szczęścia oraz wielu łask Bożych
i nieustającej opieki Anioła Stróża

Matka Chrzestna

Bielsko-Biała, 14.05.2019


Adasiowi

Niech anioły otulają Cię
do snu przez całe życie.

Matka Chrzestna

Bielsko-Biała, 14.05.2019


Niech Anioł Stróż, tego Ci życzę
prowadzi Cię przez całe życie.
Niech Ci pomaga, dodaje sił
sprawi byś zawsze szczęśliwy był.

Adasiowi

W Dniu Chrztu Świętego

Matka Chrzestna

Bielsko-Biała, 14.05.2019


On nie pozwoli zachwiać się twej nodze
ani się zdrzemnie Ten, który Cię strzeże.
– Pismo św., Psalm 121,3

Adasiowi

W dniu Chrztu Świętego
wielu łask Bożych

życzy
Matka Chrzestna

Bielsko-Biała, 14.05.2019


Niech wiara w Boga
Ciebie prowadzi.
Wszelkie, nierówności
pod stopami gładzi.
W dniu tak ważnym
dla całej rodziny,
a ten dzień to Twoje Chrzciny.
Z tej oto okazji
Chrześniaku Kochany,
zechciej przyjąć życzenia
od swej chrzestnej mamy.

Bielsko-Biała, 14.05.2019


Niech w każdej godzinie
Twojego życia strzeże Cię
Bóg łaskawy.
Niech Jego miłość będzie
dla Ciebie drogowskazem,
a Twoje serce pozostanie
ufne i czyste.

Adasiowi

Matka Chrzestna

Bielsko-Biała, 14.05.2019


Adasiowi

W dniu Chrztu Świętego
Błogosławieństwa Bożego
na każdy dzień

życzy
Matka Chrzestna

Bielsko-Biała, 14.05.2019


Do Ciebie, Boże, rączki podnoszę,
o zdrowie dla moich najbliższych
proszę i proszę także,
niech mnie od złego na każdym
kroku aniołki strzegą. Amen

Adasiowi

życzy

Matka Chrzestna

Bielsko-Biała, 14.05.2019


Nie lękaj się zawsze
wybierać Chrystusa.
Niech ten wybór nadaje
kształt Twojemu życiu.

W dniu Chrztu Świętego

Adasiowi

Matka Chrzestna

Bielsko-Biała, 14.05.2019


Anioły istnieją naprawdę,
jeśli tylko pozwolisz im być.

Adasiowi

Matka Chrzestna

Bielsko-Biała, 14.05.2019


1 miejsce w plebiscycie

Orły Jubilerstwa to prestiżowa nagroda przyznawana liderom branży jubilerskiej, potwierdzająca wysoką jakość świadczonych przez nie usług. Nagroda przyznawanajest na podstawie ocen pozostawionych przez klientów w najpopularniejszych serwisach z opiniami. Do grona Orłów należą wyłącznie te firmy, które otrzymały najwyższe noty od internautów. W 2018 laureatem konkursu została nasza firma, za co serdecznie dziękujemy naszym klientom.