Cechy probiercze

Cechy probiercze

Każdy wyrób zakupiony w naszym sklepie ze złota lub srebra jest cechowany przez Państwowy Urząd Probierczy (Dz. U. nr 55/1993, poz.249 - Prawo Probiercze).
Cecha probiercza to znak urzędowy, jest potwierdzeniem wykonanym przez Urząd Probierczy badań mających na celu określenie zawartość metalu szlachetnego w wyrobie. Jest to informacja o wynikach tych badań.
Wszystkie wyroby z metali szlachetnych wyprodukowane w kraju lub za granicą mogą być dopuszczone do obrotu handlowego na terenie kraju po uprzednim ich zbadaniu przez organy administracji probierczej i oznakowaniu właściwą dla zawartości metalu szlachetnego w stopie cechą probierczą. Zwolnienie od obowiązku zgłaszania do badania i cechowania określa Art.8.1 (Dz.U.z dn.28.06.1993r).

Podobne: